دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۶
آموزش کارکنان
 
آيا با افزايش خدمات الكترونيكي برخط موافقيد؟
بسيار زياد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم