چهارشنبه ۲۵ تير ۱۳۹۹
آموزش کارکنان
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور

 
 
میزان رضایت شما از خدمات الکترونیک سایت ایثار چقدر است؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم