دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶
اداره کل آموزش
داوطلبان آزمون
 
آموزش صوتی «نحوه جمع بندی در دو هفته پایانی و تست زنی در آزمون سراسری» تا چه حد برای شما مفید و کاربردی بوده است؟
خیلی زیاد
زیاد
تا حدودی
کم
خیلی کم