يکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۷
اداره کل آموزش
دانشجويان و طلاب
 
سرو سرافراز
 

یادداشت: محمود عرب فرد

 
 
آیا با افزایش تعداد بیشتری از خدمات ایثارگری در دفاتر پیشخوان دولت موافقید؟
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم