داخلی صفحه ایلام گزارش تصويری
 
به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی ازدریچه دوربین ایثار
تاریخ انتشار : جمعه ۲۲ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۳۱
به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار ایستگاه عرضه کتاب صلواتی در مقابل ساختمان بنیاد استان ایلام برگزار گردید.
به گزارش ایثار این نمایشگاه کتاب به همت معاونت فرهنگی ، اجتماعی ، روابط عمومی بنیاد استان ایلام و کانون فرهنگی صراط ایلام برنامه ریزی و جرایی شد.
بموجب این خبر از این نمایشگاه ، استقبال قابل توجه ای به عمل آمد و مدیرکل و معاونت فرهنگی بنیاد استان ایلام از این نمایشگاه دیدن کردند .
تصاویر ذیل مبین استقبال از این اقدام فرهنگی است ...
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
ایستگاه کتاب صلواتی به مناسبت روز شهدای خبرنگار
کد مطلب: 174760