داخلی صفحه ایلام گزارش تصويری
 
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تاریخ انتشار : شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۲۸
مراسم تجلیل از ایثارگران بانک تجارت استان با حضور رستمیان مدیرکل بنیاد استان در هفته دفاع مقدس برگزار گردید.
تصاویر ذیل مبین مراسم مذکور می باشد ...
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
تجلیل از ایثارگران بانک تجارت با حضورمدیرکل بنیاد استان
کد مطلب: 182685