داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری 37مین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۵۹
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی در جوار مزار مطهر آن شهید والامقام در مسجد مقبره بازار تبریز با حضور گسترده خانواده های معظم شاهد وایثارگر مردم و مسئولین برگزار شد.
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی دوشنبه 10آبان ماه 1395 از ساعت 10الی 12 ظهر ، سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی در جوار مزار مطهر آن شهید والامقام در مسجد مقبره بازار تبریز با حضور گسترده خانواده های معظم شاهد وایثارگر مردم و مسئولین و با سخنرانی حضرت آیت الله صدیقی امام جمعه موقت تهران برگزار شد.
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
سی و هفتمین سالگرد شهادت اولین شهید محراب حضرت آیت الله قاضی طباطبایی عکس علی اسکندریان 10آبان 1395 مسجد مقبره تبریز
کد مطلب: 184846