داخلی صفحه ایلام گزارش تصويری
 
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر با حضور مدیرکل بنیاد استان ایلام
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۴
صبح امروز با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و همکاری بنیاد استان همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان ایلام با حضور مدیران کل بنیاد استان ، آموزش بنیاد مرکز و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام برگزار گردید.
 به گزارش ایثار ایلام صبح امروز با میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و همکاری  معاونت فرهنگی بنیاد شهید وامور ایثارگران استان  ایلام ، "همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان ایلام " با حضور  رستمیان ، فقیه و دکتر عباسی ، مدیران کل بنیاد استان ، آموزش بنیاد مرکز و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان ایلام برگزار گردید.
تصاویر ذیل این همایش را نشان می دهد ...
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
برگزاری همایش دانشجویان شاهد و ایثارگر استان اسلام
کد مطلب: 188258