داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
جانبازان و تمثال شهدا اولین خط رژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۹ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۳۸
جانبازان و تمثال شهدا سرافراز تیپ 121 تکاور شهید فروزنده ، اولین خط رژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران را در تبریز طی کردند
 
جانبازان و تمثال شهدا اولین خط رژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران
 
 به گزارش ایثار آذربایجان شرقی سه شنبه 29 فروردین 1396 مراسم رژه و سان یگان های نمونه نیروهای مسلح آذربایجان شرقی با حضور خانواده های معظم شاهد وایثارگر ، حضرت آیت الله مجتهد شبستری نماینده محترم ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی و مسئولین و فرماندهان ارشد استان و تبریز برگزار شد.
 
اتمام پیام
 
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
رژه روز ارتش29فروردین1396 عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 201758