داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
اولین سالگرد شهادت صادق عدالت اکبری برگزار شد
تاریخ انتشار : شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۱۰
اولین سالگرد شهادت صادق عدالت اکبری از شهدای مدافع حرم استان آذربایجان شرقی با حضور گسترده مردم ، مسئولین و مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان در حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز برگزار شد
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی جمعه اول اردیبهشت 1396 اولین سالگرد شهادت صادق عدالت اکبری از شهدای مدافع حرم استان آذربایجان شرقی با حضور گسترده مردم ،مسئولین و قاسم صمدیان مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان در حسینیه گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار شد.
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
گزارش تصویری اولین سالگرد شهادت مدافع حرم صادق عدالت اکبری 1اردیبشت 1396 حسینیه شهدای وادی رحمت تبریز عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 202001