داخلی صفحه خراسان جنوبی گزارش تصويری
 
دیدار صمیمی ریاست دانشکده پزشکی خراسان جنوبی با جانبازان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۲۱
دیدار صمیمی ریاست دانشکده پزشکی خراسان جنوبی با جانبازان
کد مطلب: 204909