داخلی صفحه اردبیل گزارش تصويری
 
حضور با شکوه جامعه ایثارگری شهرهای مختلف اردبیل در راهپیمایی روز جهانی قدس- به روایت تصویر
تاریخ انتشار : شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۸

 
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان اردبیل
شهرستان بیله سوار
شهرستان بیله سوار
شهرستان نمین
شهرستان نمین
شهرستان کوثر
شهرستان کوثر
مشگین شهر
مشگین شهر
مشگین شهر
شهرستان گرمی
شهرستان گرمی
شهرستان گرمی
شهرستان نیر
کد مطلب: 208978
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...