داخلی صفحه کرمانشاه گزارش تصويری
 
برگزاری چهارمین کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان استان کرمانشاه مردادماه 96
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۵۵
برگزاری چهارمین کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان استان کرمانشاه مردادماه 96
کد مطلب: 213437