داخلی صفحه خراسان شمالی گزارش تصويری
 
دیدار اعضاء هیئت مدیره کانون یادگاران شاهد با مدیرکل بنیادشهیدو امور ایثارگران خراسان شمالی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۸
دیدار اعضاء هیئت مدیره کانون یادگاران شاهد با مدیرکل بنیادشهیدو امور ایثارگران خراسان شمالی
دیدار اعضاء هیئت مدیره کانون یادگاران شاهد با مدیرکل  بنیادشهیدو امور ایثارگران خراسان شمالی
دیدار اعضاء هیئت مدیره کانون یادگاران شاهد با مدیرکل  بنیادشهیدو امور ایثارگران خراسان شمالی
دیدار اعضاء هیئت مدیره کانون یادگاران شاهد با مدیرکل  بنیادشهیدو امور ایثارگران خراسان شمالی
کد مطلب: 213957