داخلی صفحه قزوین گزارش تصويری
 
گزارش تصویری،
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۱۵
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی شهید رجایی قزوین بازدید کرد.
به گزارش ایثار واحد قزوین، سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی از واحدهای مختلف بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و مجتمع فرهنگی ورزشی و توانبخشی شهید رجایی قزوین بازدید کرد.
همچنین، نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی شورای معاونین بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین حضور یافت و مطالبی پیرامون مسایل، مشکلات و دغدغه‌های جامعه ایثارگران بیان کرد.
عکس ها از: زهرا محبی و ابوالفضل انصاری
 
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
بازدید نماینده مردم قزوین در مجلس از بنیاد شهید
کد مطلب: 217780