داخلی صفحه قزوین گزارش تصويری
 
گزارش تصویری،
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۰۸:۲۸
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته بنیاد با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد.
به گزارش ایثار واحد قزوین، نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با غلامرضا حقایق پور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نمازخانه این اداره کل برگزار شد.
عکس ها از: زهرا محبی
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
نشست هم اندیشی کارکنان بازنشسته با مدیرکل بنیاد قزوین
کد مطلب: 222915