داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
بازدید معاون فرهنگی بنیاد از نمایشگاه مطبوعات و برگزاری نشست‌های تخصصی در غرفه مجلات شاهد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۲۹
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 224642
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...