داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
مجمع عمومی سالیانه سازمان اقتصادی کوثر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۶
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 225193
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...