داخلی صفحه خراسان شمالی گزارش تصويری
 
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۵
سومین کمیسیون پزشکی سال 96 تعیین درصد جانبازی در خراسان شمالی برگزار شد
به گزارش ایثارواحد خراسان شمالی کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی  برگزار شد.
 قبل از برگزاری کمیسیون  نشست اداری چگونه بهتر اجرا شدن کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان استان برگزار شد.
 به منظور رسیدگی به پرونده های متقاضی تعیین درصد جانبازان گرانقدر با حضور تيم تخصصی اعزامی مركز كميسيون پزشكی، روز پنج شنبه  9 آذر ، وضعیت جانبازان مورد بررسی گرفت.
در این کمیسیون پرونده 210 نفر از متقاضیان درصد با مجروحیت های مختلف از جمله (شیمیایی، موج انفجار، تیر و ترکش، تروما و اعصاب و روان) به معرض دید پزشکان کمیسیون رسید.
پزشکان و متخصصان اعزامی از مرکز كميسيون پزشكی با تخصص های مختلف هرگونه مشکلات و آسیب های وارده به این عزیزان را بررسی كرده و وضعیت احراز و درصد جانبازی افراد شرکت کننده در کمیسیون این دوره براساس مستندات موجود در پرونده و معاینات، بعد از اعلام معاونت درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مرکز به اطلاع آنان خواهد رسید.
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کمیسیون پزشکی تعیین درصد جانبازان در خراسان شمالی
کد مطلب: 227905