داخلی صفحه زنجان گزارش تصويری
 
بازدید بازرسان ادارات بنیاد غرب کشور از حسینیه اعظم زنجان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۷
کد مطلب: 229899