داخلی صفحه گلستان گزارش تصويری
 
چهارمین کمیسیون پزشکی ترکیبی و برقراری حق پرستاری بهمراه بازدید مدیر کل بنیاد گلستان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۶
کد مطلب: 229958