داخلی صفحه کرمانشاه گزارش تصويری
 
بازدید سرزده مدیرکل از مجموعه اداری بنیاد و خانواده های ایثارگر شهرستان صحنه دی ماه 96
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۰۵
بازدید سرزده مدیرکل از مجموعه اداری بنیاد و خانواده های ایثارگر شهرستان صحنه دی ماه 96
کد مطلب: 231742
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...