داخلی صفحه هرمزگان گزارش تصويری
 
سفر معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران به هرمزگان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۳۵
ادای احترام به ساحت مقدس شهدای هرمزگان در گلزار شهدا
ادای احترام به ساحت مقدس شهدای هرمزگان در گلزار شهدا
ادای احترام به ساحت مقدس شهدای هرمزگان در گلزار شهدا
مصاحبه معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید با اصحاب رسانه
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از مجتمع توانبخشی ایثار
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از مجتمع توانبخشی ایثار
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از مجتمع توانبخشی ایثار
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از مجتمع توانبخشی ایثار
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع از مجتمع توانبخشی ایثار
دیدار عمومی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران از کارکنان بنیاد شهید هرمزگان
دیدار عمومی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران از کارکنان بنیاد شهید هرمزگان
دیدار عمومی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران از کارکنان بنیاد شهید هرمزگان
دیدار عمومی معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید و امور ایثارگران از کارکنان بنیاد شهید هرمزگان
افتتاح سالن کنفرانس و حوزه معاونت تعاون در طبقه همکف بنیاد شهید هرمزگان
افتتاح سالن کنفرانس و حوزه معاونت تعاون در طبقه همکف بنیاد شهید هرمزگان
افتتاح سالن کنفرانس و حوزه معاونت تعاون در طبقه همکف بنیاد شهید هرمزگان
دیدار چهره به چهره معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید با جامعه هدف هرمزگان
دیدار چهره به چهره معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید با جامعه هدف هرمزگان
دیدار چهره به چهره معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد شهید با جامعه هدف هرمزگان
جلسه شورای اداری بنیاد شهید هرمزگان با حضور دکتر میرمرادی معاون توسعه مدیریت و منابع
جلسه شورای اداری بنیاد شهید هرمزگان با حضور دکتر میرمرادی معاون توسعه مدیریت و منابع
جلسه شورای اداری بنیاد شهید هرمزگان با حضور دکتر میرمرادی معاون توسعه مدیریت و منابع
جلسه شورای اداری بنیاد شهید هرمزگان با حضور دکتر میرمرادی معاون توسعه مدیریت و منابع
دیدار و سرکشی معاون توسعه مدیریت و منابع از مادر شهیدان عبدالرضا و علیرضا دادخدایی پور
دیدار و سرکشی معاون توسعه مدیریت و منابع از مادر شهیدان عبدالرضا و علیرضا دادخدایی پور
دیدار و سرکشی معاون توسعه مدیریت و منابع از مادر شهیدان عبدالرضا و علیرضا دادخدایی پور
دیدار و سرکشی معاون توسعه مدیریت و منابع از مادر شهیدان عبدالرضا و علیرضا دادخدایی پور
کد مطلب: 231922