داخلی صفحه گلستان گزارش تصويری
 
پنجمین کمیسیون پزشکی ترکیبی استان گلستان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۰۲
کد مطلب: 232031
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...