داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری نیمه اول بهمن ماه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۳
نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان آذربایجان شرقی. بهمن ماه 1396، عکس: علی اسکندریان
نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان آذربایجان شرقی. بهمن ماه 1396، عکس: علی اسکندریان
نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان آذربایجان شرقی. بهمن ماه 1396، عکس: علی اسکندریان
نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان آذربایجان شرقی. بهمن ماه 1396، عکس: علی اسکندریان
نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان آذربایجان شرقی. بهمن ماه 1396، عکس: علی اسکندریان
نشست کمیته ایثارگران ستاد دهه فجر استان آذربایجان شرقی. بهمن ماه 1396، عکس: علی اسکندریان
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
سمینار مددکاری استان آذربایجان شرقی، بهمن ماه 1396.عکس: مائده زارعی
نشست شورای مشورتی استانداری در امور ایثارگران .بهمن 96.عکس: مائده زارعی
نشست شورای مشورتی استانداری در امور ایثارگران .بهمن 96.عکس: مائده زارعی
نشست شورای مشورتی استانداری در امور ایثارگران .بهمن 96.عکس: مائده زارعی
یادواره شهدای روحانی و مدافع حرم شهرستان مرند. بهمن 96
یادواره شهدای روحانی و مدافع حرم شهرستان مرند. بهمن 96
یادواره شهدای روحانی و مدافع حرم شهرستان مرند. بهمن 96
یادواره شهدای روحانی و مدافع حرم شهرستان مرند. بهمن 96
یادواره شهدای روحانی و مدافع حرم شهرستان مرند. بهمن 96
یادواره شهدای روحانی و مدافع حرم شهرستان مرند. بهمن 96
یادواره شهدای روحانی و مدافع حرم شهرستان مرند. بهمن 96
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396،مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396،مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396،مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396،مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396،مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396،مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396، مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396، مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396، مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
مراسم تجدید عهد با ولایت، 12 بهمن ماه 1396، مصلی امام خمینی ره تبریز. عکس: علی اسکندریان
یادوراه شهدای پایگاه مقاومت بسیج مسجد علی ابن ابیطالب (ع)، شهدای مدافع حرم و شهدای دفاع مقدس
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
همایش «انقلاب اسلامی، منزلت زن و تربیت قرآنی»، تجلیل از مادران شهدای انقلاب، بهمن 96
یادواره 480شهید شبستر، 15بهمن 96
یادواره 480شهید شبستر، 15بهمن 96
یادواره 480شهید شبستر، 15بهمن 96
یادواره 480شهید شبستر، 15بهمن 96
یادواره 480شهید شبستر، 15بهمن 96
یادواره 480شهید شبستر، 15بهمن 96
یادواره 480شهید شبستر، 15بهمن 96
یادواره 480شهید شبستر، 15بهمن 96
یادواره 414 شهید شهرستان اهر، بهمن ماه 1396
یادواره 414 شهید شهرستان اهر، بهمن ماه 1396
یادواره 414 شهید شهرستان اهر، بهمن ماه 1396
یادواره 414 شهید شهرستان اهر، بهمن ماه 1396
یادواره 414 شهید شهرستان اهر، بهمن ماه 1396
یادواره 414 شهید شهرستان اهر، بهمن ماه 1396
یادواره 414 شهید شهرستان اهر، بهمن ماه 1396
یادواره 414 شهید شهرستان اهر، بهمن ماه 1396
کد مطلب: 233163