داخلی صفحه قزوین گزارش تصويری
 
گزارش تصویری،
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۵
همزمان با ایام‌الله دهه‌فجر، همایش تجلیل از ورزشکاران زورخانه‌ای شاهد و ایثارگر با عنوان فجر پهلوانان2 برگزار شد.
به گزارش ایثار واحد قزوین، همزمان با ایام‌الله دهه‌فجر، همایش تجلیل از ورزشکاران زورخانه‌ای شاهد و ایثارگر با عنوان فجر پهلوانان2 در زورخانه‌ی شهید رجایی قزوین برگزار شد.
عکس‌ها از: محمود ناصری
 
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
همایش فجر پهلوانان 2 برگزار شد
کد مطلب: 235374
 


 
 
روز پرستار و همسر جانبازان
 

نرگس جلیلی، مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر ...