داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
«مهمانی لاله‌ها» در شهرستان‌های آذربایجان‌شرقی برگزار شد
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۰
«مهمانی لاله‌ها» غبارروبی، عطرافشانی و گلباران مزار مطهر شهدای شهرستان‌های تابع استان آذربایجان شرقی با حضور مردم و مسئولین و خانواده های معظم شاهد و ایثارگر، هم‌زمان با سراسر کشور در گلزارهای مطهر شهدا برگزار شد.
کلمات کليدی: مهمانی لاله ها، دهه مبارک فجر، آذربایجان شرقی
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان ملکان
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان ملکان
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان ملکان
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان ملکان
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان عجبشیر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان عجبشیر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان عجبشیر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان عجبشیر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  سراب
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  سراب
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  سراب
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  سراب
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  خداآفرین
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  خداآفرین
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  خداآفرین
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  کلیبر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان  کلیبر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان کلیبر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان اهر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان اهر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان اهر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان اهر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان جلفا
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان جلفا
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان جلفا
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان جلفا
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان هادیشهر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان هادیشهر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان هادیشهر
غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دهه مبارک فجر 96، شهرستان هادیشهر
کد مطلب: 235583
 
 
 
روز پرستار و همسر جانبازان
 

نرگس جلیلی، مشاور امور بانوان شاهد و ایثارگر ...