داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
کارگاه آموزشی روسا و کارشناسان روابط عمومی‌های بنیاد سراسر کشور
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۱
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 254479
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...