داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
کارگاه آموزشی روسا و کارشناسان روابط عمومی‌های بنیاد سراسر کشور
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۱
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 254479