داخلی صفحه کرمان گزارش تصويری
 
همایش اردوی بزرگ دوروزه ممتازین دانش آموز درقالب تصویر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۵۵
 
کد مطلب: 258712
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور