داخلی صفحه گلستان گزارش تصويری
 
همایش افتخار به گذشته امید به آینده
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۲۹
کارگاه آموزشی ویژه دختران شاهد شاغل در دستگاه های اجرایی استان گلستان
کد مطلب: 260738
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...