داخلی صفحه البرز گزارش تصويری
 
گزارش تصویری
نهمین مجمع عمومی سالانه انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۲۷
عکاس: امین سارابی
کد مطلب: 262660
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...