داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
دوره آموزشی طراحی ساختارهای سازمانی در بنیاد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۳
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 271349