داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
کارگاه آموزش بهداشت روانی در سالمندان برای معاونان و کارشناسان بهداشت و درمان بنیاد
تاریخ انتشار : شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸
عکاس: رحمان آسترکی
کد مطلب: 272823