داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
کارگاه آموزش بهداشت روانی در سالمندان برای معاونان و کارشناسان بهداشت و درمان بنیاد
تاریخ انتشار : شنبه ۸ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸
عکاس: رحمان آسترکی
کد مطلب: 272823
 


 
 
بسط اجتماعی گفتمان ایثار؛ رویکردی جدید در مأموریت‌های فرهنگی
 

*سید مستجاد حسینی، مدیرکل امور ورزشی و اردویی ...