داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
جشنواره ملی تئاتر هنرمندان شاهد و ایثارگر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۳۸
عکاس: علی سلطانی محمدی
 
کد مطلب: 273222
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور