داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
تاریخ انتشار : شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۵
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان آذربایجان شرقی 26اردیبهشت 1398 عکس علی اسکندریان
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان آذربایجان شرقی 26اردیبهشت 1398 عکس علی اسکندریان
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان آذربایجان شرقی 26اردیبهشت 1398 عکس علی اسکندریان
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان آذربایجان شرقی 26اردیبهشت 1398 عکس علی اسکندریان
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان آذربایجان شرقی 26اردیبهشت 1398 عکس علی اسکندریان
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان آذربایجان شرقی 26اردیبهشت 1398 عکس علی اسکندریان
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان آذربایجان شرقی 26اردیبهشت 1398 عکس علی اسکندریان
شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان آذربایجان شرقی 26اردیبهشت 1398 عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 289308