داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
همایش فاتحان خرمشهر با تجلیل از ایثارگران به پایان رسید
تاریخ انتشار : شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۹:۱۲
با حضور استاندار آذربایجان شرقی در همایش فاتحان خرمشهر از خانواده های شاهد و ایثارگر و رزمندگان عملیات بیت المقدس تجلیل شد
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی با حضور دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی در همایش فاتحان خرمشهر از خانواده های شاهد و ایثارگر و رزمندگان عملیات بیت المقدس تجلیل شد.
 
در این مراسم از حاج احمد میرزا محمدی پدر شهیدان محمد حسین و علی میرزا محمدی و قادر صنمی فرزند شهید محمدابراهیم صنمی لله لو با اهدا لوح تجلیلی شد.
 
شهید محمد حسین میرزا محمدی در ۱۹ اردیبهشت ۶۱در عملیات بیت المقدس در شلمچه به شهادت رسیده و شهید محمدابراهیم صنمی لله لو در ۲۴ اردیبهشت۶۱در عملیات بیت المقدس در هویزه به درجه رفیع شهادت نائل گردیده است.
 
اتمام پیام
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
همایش فاتحان خرمشهر ۱۳۹۸ سالن جمهوری اسلامی استانداری آذربایجان شرقی عکس علی اسکندریان۴ خرداد۹۸
کد مطلب: 290514