داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
نمایشگاه عکس و پوستر در اداره کل بنیاد استان برگزار شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۴
به مناسبت روز ملی مقاومت ، ایثار و پیروزی و سالروز آزاد سازی خرمشهر نمایشگاه عکس و پوستر در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی با مشارکت معاونت فرهنگی بنیاد استان به مناسبت روز ملی مقاومت ، ایثار و پیروزی و سالروز آزاد سازی خرمشهر نمایشگاه عکس و پوستر در اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان شرقی برگزار شد.
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
نمایشگاه عکس و پوستر بمناسبت آزاد سازی خرمشهر روز ملی مقاومت ایثار و پیروزی عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 290859