داخلی صفحه کهکیلویه و بویراحمد گزارش تصويری
 
گزارش تصویری
گزارش تصویری /مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۸
گزارش تصویری /مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد
مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد.
مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد
مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد
مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد
مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد
مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد
مراسم زیارت عاشورا در منزل سردار سرتیپ شهید هرمز پور برگزار شد
کد مطلب: 291258