داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1398 تبریز
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۵
عکس: علی اسکندریان
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی خانواده های معظم شاهد وایثارگر و کارکنان بنیاد شهید وامور ایثارگران در سراسر استان همپای مردم مومن ، متدین و روزه دار میهن اسلامی ایران ، با حضور در راهپیمایی سراسری روز قدس شرکت و جنایات رژیم صهیونیسیتی در کشتار مردم مظلوم فلسطین و طرح های حمایتی آمریکای جهانخوار از این رژیم منحوث را محکوم کردند.
اتمام پیام
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
راهپیمایی روز قدس 10خرداد 1398 عکس علی اسکندریان تبریز
کد مطلب: 291306