داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
مراسم 14 و 15 خرداد از دریچه دوربین
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۹
مراسم 14 و 15 خردادبا حضور گسترده مردم و مسئولین ، خاواده های شاهد وایثارگر ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز ، استاندار آذربایجان شرقی ، حجت الاسلام ابوترابی فرد ، کارکنان بنیاد شهید وامور ایثارگران استان و تبریز در مصلی اعظم تبریز برگزار شد.
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
مراسم 14 و 15 خرداد 1398 از دریچه دوربین عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 291829