داخلی صفحه گیلان گزارش تصويری
 
شهرستان فومن:
دیدار نماینده ولی فقیه در گیلان به همراه مدیرکل بنیاد استان با 3 خانواده ایثارگر+گزارش تصویری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۲
دیدار با خانواده شهیدان والامقام شمسی پور
دیدار با خانواده شهیدان والامقام شمسی پور
دیدار با خانواده شهیدان والامقام شمسی پور
دیدار با خانواده شهیدان والامقام شمسی پور
دیدار با خانواده شهیدان والامقام شمسی پور
دیدار با خانواده شهیدان والامقام شمسی پور
دیدار با خانواده شهیدان والامقام شمسی پور
دیدار با خانواده شهیدان والامقام شمسی پور
دیدار با خانواده شهیدان والامقام امام پناهی
دیدار با خانواده شهیدان والامقام امام پناهی
دیدار با خانواده شهیدان والامقام امام پناهی
دیدار با خانواده شهیدان والامقام امام پناهی
دیدار با خانواده جانباز روحانی حاج ولیرضا قربانی حق
دیدار با خانواده جانباز روحانی حاج ولیرضا قربانی حق
دیدار با خانواده جانباز روحانی حاج ولیرضا قربانی حق
کد مطلب: 292101