داخلی صفحه کرمانشاه گزارش تصويری
 
نشست مدیرکل بنیاد کرمانشاه با مسئولین رئیس و مسئولین اداره بودجه استان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۶
نشست مدیرکل بنیاد کرمانشاه با مسئولین رئیس و مسئولین اداره بودجه استان
کد مطلب: 292629