داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری
درگز، نخستین سفر دور سوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۵
عکاس: معصومه صابری
کلمات کليدی: ایثار رضوی، درگز، سومین سفرشهرستانی، خراسان رضوی،
کد مطلب: 293294