داخلی صفحه گیلان گزارش تصويری
 
گزارش تصویری:
برگزاری جلسه تخصصی معاونت تعاون و امور اجتماعی با بنیاد شهرستان های تابعه
تاریخ انتشار : شنبه ۱ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۴
کد مطلب: 293518