داخلی صفحه اصفهان گزارش تصويری
 
برگزاری کارگاه آموزشی رابطین خبری مناطق و شهرستان های بنیاد اصفهان در فولاد مبارکه/ تصاویر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۶