داخلی صفحه گیلان گزارش تصويری
 
گزارش تصویری:
مراسم تشییع پیکرهای پاک دو شهید تازه تفحص شده گیلانی در شهرهای رودسر و لنگرود
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۴۲
مراسم تشییع پیکر پاک شهید محمد حسین نژاد دریاکناری
مراسم تشییع پیکر پاک شهید محمد حسین نژاد دریاکناری
مراسم تشییع پیکر پاک شهید محمد حسین نژاد دریاکناری
مراسم تشییع پیکر پاک شهید محمد حسین نژاد دریاکناری
مراسم تشییع پیکر پاک شهید محمد حسین نژاد دریاکناری
مراسم تشییع پیکر پاک شهید محمد حسین نژاد دریاکناری
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
مراسم تشییع پیکر پاک شهید حسین رستمی روشن
کد مطلب: 294884