داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
تکریم ایثارگران سبزواری به روایت تصویر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۳
عکاس: هادی مطهری از شهرستان سبزوار
 
کلمات کليدی: ایثار رضوی، گزارش تصویری، شهیدان، خنده رو، بیدی، برقبانی، سبزوار، خراسان رضوی
کد مطلب: 296748