داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
دیدار ایثارگران با مسئولان بنیاد استان مازندران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۰
کلمات کليدی: ایثار مازندران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ملاقات عمومی، دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
دیدار چهره به چهره مدیر کل بنیاد مازندران با جامعه ایثارگری
کد مطلب: 300291