داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
برگزاری کارگاه آموزشی شرکت ذخیره شاهد در مشهد
تاریخ انتشار : جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۷:۳۶
عکاس: نرجس محمدی
کلمات کليدی: ایثار رضوی، ذخیره شاهد، مشهد، سومین، کارگاه، خراسان رضوی،
کد مطلب: 300694