داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
ادای احترام و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران سادات مازندرانی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۴۸
کلمات کليدی: ایثار مازندران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، ایثارگران سادات، ادای احترام
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
ادای احترام به ایثارگران سادات مازندرانی
کد مطلب: 302642