داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت متد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۵
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 303370